Câu 1. Một vật đang chuyển động có thể không có A. động lượng. B. động năng. C. thế năng. D. cơ năng. Câu 2. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo ph

Đáp án:

Câu 1: C.

Bạn đang xem: Câu 1. Một vật đang chuyển động có thể không có A. động lượng. B. động năng. C. thế năng. D. cơ năng. Câu 2. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo ph

Vật vận động ở mặt mũi khu đất không tồn tại thế năng.

Câu 2: C.

Vì vật bất biến phỏng cao nên thế năng của vật ko đổi

Câu 3: D.

Câu 4: B

Câu 5: A.

Đây là nhị dạng tích điện không giống nhau.

Câu 6: D.

Câu 7: B.

Gia tốc của viên đạn là tốc độ trọng trường

Câu 8: C và D ( tương đương nhau )

Ta có:

$\begin{array}{l}
{{\rm{W}}_1} = mg.2h = 2mgh\\
{{\rm{W}}_2} = 2mg.h = 2mgh\\
 \Rightarrow {{\rm{W}}_1} = {{\rm{W}}_2}
\end{array}$

Câu 9: D.

Câu 10: A

Thế năng đàn hồi ko tùy thuộc vào lượng vật nặng nề.

Câu 11: A

Vận tốc va vấp khu đất ko đều nhau bởi những vật cất cánh bám theo những phía không giống nhau.

Xem thêm: Be careful! The tree is going to fall. a. Look out b. Look up c. Look on d. Look after

Câu 12: C.

Câu 13: D.

Câu 14: A

Ta có:

$\begin{array}{l}
{{\rm{W}}_M} = mg\left( {{h_M} - {h_N}} \right) = 50.10.\left( {300 - \left( { - 30} \right)} \right) = 165000J = 165kJ\\
{{\rm{W}}_N} = 0
\end{array}$

Câu 15: A

Ta có:

$\begin{array}{l}
v = gt = 10.1 = 10m/s\\
 \Rightarrow {{\rm{W}}_t}' + {{\rm{W}}_d} = {{\rm{W}}_t}\\
 \Leftrightarrow {{\rm{W}}_t}' = mgh - \dfrac{1}{2}m{v^2} = 5.10.10 - \dfrac{1}{2}{.5.10^2} = 250J
\end{array}$

Câu 16: B

Ta có:

$mgh = \Delta {{\rm{W}}_t} \Rightarrow h = \dfrac{{\Delta {{\rm{W}}_t}}}{{mg}} = \dfrac{{800 - \left( { - 700} \right)}}{{2.10}} = 75m$

Câu 17: D

Ta có:

$\dfrac{1}{2}m{v^2} = {{\rm{W}}_{{t_1}}} \Rightarrow v = \sqrt {\dfrac{{2{{\rm{W}}_{t1}}}}{m}}  = \sqrt {\dfrac{{2.600}}{3}}  = 20m/s$

Câu 18: A

Ta có:

${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k\Delta {l^2} = \dfrac{1}{2}.250.0,{02^2} = 0,05J = 50mJ$

Xem thêm: Nhận biết hai góc kề nhau, bù nhau, kề bù và đối đỉnh (cách giải + bài tập).

Câu 19: D.

Ta có:

${\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k\Delta {l^2} = \dfrac{1}{2}.100.0,{05^2} = 0,125J$

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bài tập trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

123doc Cộng đồng chia sẻ, upload, upload sách, upload tài liệu , download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book , tài liệu trực tuyến hàng đầu Việt Nam, tài liệu về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính ngân hàng, công nghệ thông