Bài 21: Điện từ trường - Lý thuyết Vật lý 12 - Tìm đáp án, giải bài

1. Mối mối liên hệ đằm thắm năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

a. Từ ngôi trường biến hóa thiên và điện trường xoáy


Bạn đang xem: Bài 21: Điện từ trường - Lý thuyết Vật lý 12 - Tìm đáp án, giải bài

 • Khi kể từ ngôi trường biến hóa thiên sẽ khởi tạo đi ra kể từ ngôi trường xoáy (\(\overrightarrow{E}\) là những đàng cong khép kín).

 • Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện ngôi trường với đàng mức độ là đàng cong kín

 • Kết luận:  Nếu bên trên 1 điểm có một kể từ ngôi trường biến hóa thiên theo đuổi thời hạn thì bên trên điểm bại xuất hiện nay 1 điện trường xoáy

b.  Điện ngôi trường biến hóa thiên và kể từ trường

 • Từ ngôi trường của mạch dao động

  • Xét mạch LC lý tưởng\(i = \frac{dq}{dt}\)
Mà: \(q = CU = C.E.d\)
\(\Rightarrow i = \frac{d(C.E.d)}{dt} = C.d = \frac{dE}{dt}\)

 • Khi năng lượng điện ngôi trường biến hóa thiên thì tạo nên kể từ ngôi trường, kể từ ngôi trường luôn luôn xoáy.

b. Kết luận: 

 • Nếu bên trên một điểm với năng lượng điện ngôi trường biến hóa thiên theo đuổi thời hạn thì bên trên điểm bại xuất hiện nay một kể từ ngôi trường. Đường mức độ của kể từ ngôi trường khi nào cũng khép kín

2. Điện kể từ ngôi trường và Thuyết năng lượng điện kể từ Mắc - Xoen

a. Điện kể từ trường

 Điện ngôi trường biến hóa thiên và kể từ ngôi trường biến hóa thiên tương quan quan trọng cùng nhau, là nhị bộ phận của một ngôi trường thống nhất – năng lượng điện kể từ ngôi trường (trường năng lượng điện từ)

b. Thuyết năng lượng điện từ  Mắc - Xoen 

 • Các phương trình Mắc - Xoen tế bào miêu tả ông tơ tương tác của năng lượng điện kể từ trường: (4 phương trình).

  • Điện tích – năng lượng điện ngôi trường – loại năng lượng điện – kể từ trường

  • Sự biến hóa thiên của kể từ ngôi trường theo đuổi thời hạn và điện trường xoáy

  • Sự biến hóa thiên của năng lượng điện ngôi trường theo đuổi thời hạn và kể từ trường

Câu 1: 

Ở đâu xuất hiện nay năng lượng điện trường?

A.  Xung xung quanh 1 năng lượng điện đứng yên

B.  Xung xung quanh 1 loại năng lượng điện ko đổi

C.  Xung xung quanh 1 ống chão điện

D.  Xung xung quanh một tia lửa điện

Hướng dẫn:

Chọn đáp án D

Điện ngôi trường xuất hiện nay xung xung quanh một tia lửa điện

Câu 2: 

Hãy lựa chọn câu đúng?

Đặt một hộp kín vì chưng Fe vô năng lượng điện ngôi trường. Trong vỏ hộp kín sẽ:

A.  Có năng lượng điện trường

B.  Có kể từ trường

C.  Có năng lượng điện kể từ trường

D.  Không với những ngôi trường phát biểu trên

Hướng dẫn:

Chọn đáp án D

Trong vỏ hộp kín không tồn tại những ngôi trường phát biểu trên

Xem thêm: Tổng quan về phản ứng oxy hóa khử giữa c6h5ch3 + kmno4 trong hóa học

1. Mối mối liên hệ đằm thắm năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

a. Từ ngôi trường biến hóa thiên và điện trường xoáy


 • Khi kể từ ngôi trường biến hóa thiên sẽ khởi tạo đi ra kể từ ngôi trường xoáy (\(\overrightarrow{E}\) là những đàng cong khép kín).

 • Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện ngôi trường với đàng mức độ là đàng cong kín

 • Kết luận:  Nếu bên trên 1 điểm có một kể từ ngôi trường biến hóa thiên theo đuổi thời hạn thì bên trên điểm bại xuất hiện nay 1 điện trường xoáy

b.  Điện ngôi trường biến hóa thiên và kể từ trường

 • Từ ngôi trường của mạch dao động

  • Xét mạch LC lý tưởng\(i = \frac{dq}{dt}\)
Mà: \(q = CU = C.E.d\)
\(\Rightarrow i = \frac{d(C.E.d)}{dt} = C.d = \frac{dE}{dt}\)

 • Khi năng lượng điện ngôi trường biến hóa thiên thì tạo nên kể từ ngôi trường, kể từ ngôi trường luôn luôn xoáy.

b. Kết luận: 

 • Nếu bên trên một điểm với năng lượng điện ngôi trường biến hóa thiên theo đuổi thời hạn thì bên trên điểm bại xuất hiện nay một kể từ ngôi trường. Đường mức độ của kể từ ngôi trường khi nào cũng khép kín

2. Điện kể từ ngôi trường và Thuyết năng lượng điện kể từ Mắc - Xoen

a. Điện kể từ trường

 Điện ngôi trường biến hóa thiên và kể từ ngôi trường biến hóa thiên tương quan quan trọng cùng nhau, là nhị bộ phận của một ngôi trường thống nhất – năng lượng điện kể từ ngôi trường (trường năng lượng điện từ)

b. Thuyết năng lượng điện từ  Mắc - Xoen 

 • Các phương trình Mắc - Xoen tế bào miêu tả ông tơ tương tác của năng lượng điện kể từ trường: (4 phương trình).

  • Điện tích – năng lượng điện ngôi trường – loại năng lượng điện – kể từ trường

  • Sự biến hóa thiên của kể từ ngôi trường theo đuổi thời hạn và điện trường xoáy

  • Sự biến hóa thiên của năng lượng điện ngôi trường theo đuổi thời hạn và kể từ trường

Câu 1: 

Ở đâu xuất hiện nay năng lượng điện trường?

A.  Xung xung quanh 1 năng lượng điện đứng yên

B.  Xung xung quanh 1 loại năng lượng điện ko đổi

C.  Xung xung quanh 1 ống chão điện

D.  Xung xung quanh một tia lửa điện

Hướng dẫn:

Chọn đáp án D

Điện ngôi trường xuất hiện nay xung xung quanh một tia lửa điện

Câu 2: 

Hãy lựa chọn câu đúng?

Đặt một hộp kín vì chưng Fe vô năng lượng điện ngôi trường. Trong vỏ hộp kín sẽ:

A.  Có năng lượng điện trường

B.  Có kể từ trường

C.  Có năng lượng điện kể từ trường

Xem thêm: Hãy nêu các bước sử dụng bản mẫu để tạo bài trình chiếu, lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video.

D.  Không với những ngôi trường phát biểu trên

Hướng dẫn:

Chọn đáp án D

Trong vỏ hộp kín không tồn tại những ngôi trường phát biểu trên

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Chỉnh sửa dữ liệu là:

Chỉnh sửa dữ liệu là: Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ Xoá một số thuộc tính Xoá một số quan

Soạn bài Mây và sóng - Ta-go - Ngữ văn 7 Tập 2 Cánh Diều

Văn bản Mây và sóng ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người. Để hiểu hơn về văn bản này, HOC247 mời các em cùng tham khảo bài soạn Mây và sóng thuộc sách Cánh Diều dưới đây. Cùng với đó, bài giảng Mây và sóng - CD sẽ hỗ trợ các em nắm vững nội dung trọng tâm của bài thơ. Mời các em cùng tham khảo nhé!