Khối trụ - Khối cầu | SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

TH

Bạn đang xem: Khối trụ - Khối cầu | SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Bài 1 (trang 66 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Quan sát hình vẽ rồi kể thương hiệu những dụng cụ với dạng khối trụ, khối cầu, khối vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu, khối vỏ hộp chữ nhật rồi kể thương hiệu những dụng cụ với dạng khối trụ, khối cầu, khối vỏ hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Khối trụ: cuộn giấy má, cái nến, cây cây viết chì.

Khối cầu: trái ngược hành tinh, trái ngược soccer, trái ngược bóng tennis.

Khối hình chữ nhật: cái vali, cái kệ tủ, cuốn sách.

LT

Bài 1 (trang 67 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Tìm những vật với dạng nhìn giống hình khuôn.

Phương pháp giải:

Quan sát với loại hình mẫu rồi thám thính những vật với dạng nhìn giống hình khuôn.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 67 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Dùng những hình khối nhập cỗ vật dụng tiếp thu kiến thức nhằm vẽ hình trụ, hình vuông vắn, hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Học sinh sử dụng những hình khối nhập cỗ vật dụng tiếp thu kiến thức rồi tự động vẽ hình trụ, hình vuông vắn, hình chữ nhật.

Chẳng hạn sử dụng khối trụ nhằm vẽ hình trụ, sử dụng khối lập phương nhằm vẽ hình vuông vắn,  dùng khối vỏ hộp chữ nhật nhằm vẽ hình chữ nhật.

Bài 3

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Tiếp theo đòi là hình nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm thám thính quy luật xếp những hình đang được mang đến, kể từ cơ tìm kiếm ra hình tiếp theo sau.

Xem thêm: Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 | Tiếng Anh 7 - Global Success

Lời giải chi tiết:

a) Tiếp theo đòi là hình trụ màu xanh da trời.

b) Tiếp theo đòi là hình cầu màu xanh da trời lá cây.

Bài 4

Bài 4 (trang 68 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Thay .?. vày những kể từ nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập coi những dụng cụ với hình dáng gì.

Lời giải chi tiết:

VH

Vui học tập (trang 69 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Đi theo đòi đàng không tồn tại khối trụ nhằm cho tới nông trại trồng hoa.

Phương pháp giải:

Xác đánh giá dạng của những khối rồi theo đòi đàng không tồn tại khối trụ nhằm cho tới nông trại trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

HĐTT

Hoạt động thực tiễn (trang 69 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Tìm một vài dụng cụ với dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp giải:

Quan sát những dụng cụ xung xung quanh rồi xác lập coi bọn chúng với dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương hoặc khối vỏ hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Đồ vật dang khối cầu: trái ngược soccer, trái ngược bi-da, trái ngược hành tinh.

Đồ vật dang khối trụ: lon nước ngọt, vỏ hộp sữa, ...

Xem thêm: Tìm kiếm phương trình có chất tham gia là C4H6 chất sản phẩm là (-CH2-CH=CH-CH2-)n . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học

Đồ vật dang khối lập phương: ru-bic, ...

Đồ vật dang khối vỏ hộp chữ nhật: vỏ hộp đá quý, tủ ăn mặc quần áo, ...

Loigiaihay.com

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bài 18.5 trang 44 Sách bài tập Lý 10 Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng P =

Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng P = 200 N. Người ấy tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc a = 30°. Tính độ lớn của lực trong hai trường hợp . Bài 18.5 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10 – Bài 18: Cân Bằng Của Một Vật Có Trục Quay Cố Định. Momen Lưc