Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br.

Phản ứng Stiren + Br2 hoặc C6H5CH=CH2 + Br2 nằm trong loại phản xạ trao nằm trong và được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác luyện đem tương quan về C6H5CH đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Quảng cáo

Bạn đang xem: Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br.

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ stiren thuộc tính với Br2

C6H5 – CH = CH2 + Br2 → C6H5 – CHBr – CH2Br

2. Điều khiếu nại của phản xạ stiren thuộc tính với Br2

- Phản ứng ra mắt ở tức thì ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ stiren thuộc tính với Br2

- Dung dịch brom nhạt nhẽo màu sắc dần dần cho tới mất mặt màu sắc.

4. Mở rộng lớn kỹ năng về stiren

4.1. Cấu tạo ra và đặc điểm vật lí

- Công thức phân tử: C8H8

- Công thức cấu tạo:

Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

- Stiren (còn gọi là vinylbenzen) là hóa học lỏng ko màu sắc, sôi ở 146oC, tan nhiều nhập dung môi cơ học.

4.2. Tính hóa học hoá học

Quảng cáo

a) Phản ứng với hỗn hợp brom

Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

b) Phản ứng với hiđro

Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

c) Phản ứng trùng hợp

Quảng cáo

Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

5. Mở rộng lớn kỹ năng về brom

5.1. Tính hóa học vật lí và tình trạng tự động nhiên

- Ở ĐK thông thường, brom là hóa học lỏng, red color nâu, dễ dàng cất cánh tương đối, tương đối brom độc. Brom rớt vào domain authority sẽ gây ra rộp nặng nề.

Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

- Brom tan nội địa, tuy nhiên tan nhiều hơn thế trong số dung môi cơ học như etanol, xăng …

- Trong đương nhiên brom tồn bên trên đa số bên dưới dạng ăn ý hóa học, tuy nhiên thấp hơn nhiều đối với ăn ý hóa học của clo và flo. Trong nước đại dương đem có một lượng nhỏ muối bột NaBr.

5.2. Tính hóa học hóa học

Brom đem tính lão hóa kèm cặp flo, clo tuy rằng vậy brom vẫn chính là hóa học lão hóa mạnh. Cụ thể:

- Brom lão hóa được không ít kim loại:

Quảng cáo

2Na + Br2 t0 2NaBr

2Al + 3Br2 t0 2AlBr3

Stiren + Br2 | C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

- Brom chỉ lão hóa được H2 ở sức nóng chừng cao tạo nên khí hiđro bromua:

H2 + Br2 t0 2HBr

Khí HBr tan nhập nước tạo ra dung dich axit bromhiđric, đó là axit mạnh, mạnh rộng lớn axit HCl.

- Brom thuộc tính chậm chạp với nước tạo nên nhị axit: HBr (axit bromhiđric) và HBrO (axit hipobromơ):

Br2 + H2O HBr + HBrO

5.3. Ứng dụng

- Brom dùng làm phát triển một số trong những dẫn xuất của hiđrocacbon người sử dụng nhập công nghiệp dược phẩm.

- Một lượng rộng lớn brom người sử dụng sản xuất AgBr hóa học dùng làm tráng lên phim hình ảnh.

- Hợp hóa học của brom người sử dụng nhiều nhập công nghiệp dầu lửa, hóa hóa học mang lại nông nghiệp, phẩm nhuộm và những hóa hóa học trung gian lận.

5.4. Sản xuất brom nhập công nghiệp

- Brom được phát triển kể từ nước đại dương. Sau khi tách NaCl thoát khỏi nước đại dương, hỗn hợp sót lại đem hòa tan NaBr. Dùng khí clo nhằm lão hóa NaBr:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Để phân biệt benzen, toluen, stiren tao chỉ người sử dụng 1 dung dịch demo có một không hai là:

A. Brom (dd).

B. Br2 (Fe).

C. KMnO4 (dd).

D. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Thuốc demo thích hợp là KMnO4 (dd):

- Mất màu sắc tức thì ở sức nóng chừng thông thường stiren

- Mất màu sắc khi đun giá buốt toluen

- Không mất mặt màu sắc ở bất kì ĐK này benzen

Câu 2: A đem công thức phân tử là C8H8, thuộc tính với dung dịch KMnO4 ở sức nóng chừng thông thường tạo nên ancol 2 chức. 1 mol A nằm trong tối nhiều với từng nào mol H2 (Ni, to) và từng nào mol Br2 nhập dung dịch?

A. 4 mol H2; 1 mol brom.

B. 3 mol H2; 1 mol brom.

C. 3 mol H2; 3 mol brom.

D. 4 mol H2; 4 mol brom.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

C8H8 đem k = 2.88+22 = 5 thuộc tính với dung dịch KMnO4 ở sức nóng chừng thông thường tạo nên ancol 2 chức đem chứa chấp 1 nối song ngoài vòng và 1 vòng benzen

Chỉ nằm trong tối nhiều 4 mol H2 (3π trong tầm + 1π ngoài vòng) và 1 mol Br2 nhập hỗn hợp (chỉ nằm trong nhập 1π ngoài vòng)

Câu 3:Đề hiđro hoá etylbenzen tao được stiren; trùng khớp stiren tao được polistiren với hiệu suất cộng đồng 80%. Khối lượng etylbenzen cần thiết dùng làm phát triển 10,4 tấn polisitren là:

A. 13,52 tấn.

B. 10,6 tấn.

C. 13,25 tấn.

D. 8,48 tấn.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Sơ đồ vật phản ứng:

nC6H5-CH2-CH3 → nC6H5-CH=CH2 → PS

106n (gam)→104n (gam)

10,6 tấn←10,4 tấn

Do hiệu suất chỉ đạt mức 80% nên lượng etylbenzen thực tiễn nhớ dùng là:

m=10,680.100= 13,25 tấn

Xem thêm: CO + Fe3O4 → Fe + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Câu 4: Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó mang lại dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là

A. 60%.

B. 75%.

C. 80%.

D. 83,33%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nStiren thuở đầu = 10,4104 = 0,1 mol

(1) C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

(2) Br2 + 2KI → 2KBr + I2

Theo (2): nBr2= nI2 = 0,005 mol nBr2 = 0,03 – 0,005 = 0,025 mol

Theo (1): nStiren dư = nBr2 pứ = 0,025 mol

→ nStiren nhập cuộc pứ trùng khớp = n ban đầu – n = 0,1 – 0,025 = 0,075 mol

H=0,0750,1.100%=75%

Câu 5:Cho những phản xạ sau:

(1) 2Na + Br2 → 2NaBr.

(2) Br2 + 2NaOH → NaBrO + NaBr + H2O.

(3) Br2 + SO2 + H2O → 2HBr + H2SO4.

(4) Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl.

(5) Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2.

(6) H2 + Br2 → 2HBr.

Số phản xạ tuy nhiên brom (Br2) chỉ thể hiện tại tính oxi hoá là:

A. 0.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Br2 thể hiện tại tính lão hóa khi chỉ mất sự hạn chế số lão hóa kể từ 0 cho tới -1.

Các phản xạ thỏa mãn nhu cầu là: (1), (3), (5), (6)

(2) ko thỏa mãn nhu cầu vì thế Br2 đem số lão hóa vừa vặn tăng (từ 0 lên +1) và vừa vặn hạn chế (0 xuống -1) → vừa vặn đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử

(4) ko thỏa mãn nhu cầu vì thế số lão hóa của Br tăng kể từ 0 lên +5 → tính khử

Câu 6: Dẫn khí SO2 qua quýt hỗn hợp Br2. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Dung dịch Br2 mất mặt màu sắc.

B. Xuất hiện tại kết tủa Trắng.

C. Dung dịch Br2 mất mặt màu sắc và xuất hiện tại kết tủa Trắng.

D. Dung dịch Br2 mất mặt màu sắc, xuất hiện tại kết tủa Trắng và đem khí gold color bay rời khỏi.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Dung dịch Br2 mất mặt màu sắc nhờ phản ứng:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Câu 7:Trong việc phát triển brom kể từ những bromua đem nhập đương nhiên, nhằm thu được một tấn brom cần nhớ dùng 0,6T clo. Hiệu suất của quy trình pha chế brom là

A. 60%.

B. 73,96% .

C. 83,96%.

D. 90%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Cl2 + 2Br- → Br2 + 2Cl-

71 gam → 160 gam

x tấn →1 tấn

x=71.1160=0,44375tấn

Thực tế lượng clo người sử dụng là 0,6 tấn, vậy hiệu suất của quy trình pha chế là:

H = 0,443750,6.100%=73,96%.

Câu 8: Chất này sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thường?

A. F2

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Chất lỏng ở ĐK thông thường là Br2

I2 là hóa học rắn

F2, Cl2 là hóa học khí.

Câu 9. Stiren đem công thức phân tử là:

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Stiren: C6H5 – CH = CH2 hoặc công thức phân tử của stiren là C8H8.

Câu 10. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 ở sức nóng chừng thường?

A. benzen

B. toluen

C. propan

D. stiren

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Xem thêm: Góc so le trong là gì? Dấu hiệu nhận biết hai góc so le trong

Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím tức thì ĐK thông thường.

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 3C6H5-CH=CH2 +10KMnO4 t03C6H5COOK +3K2CO3 +10MnO2↓+KOH+4H2O
 • C6H5-CH=CH2 + HBr → C6H5-CH(Br)-CH3
 • C6H5CH3 + Br2  t0 C6H5CH2Br + HBr
 • C6H5CH3 + 2KMnO4 t0 C6H5COOK + KOH + 2MnO2↓ + H2O
 • C6H+ Br bt Fe C6H5Br + HBr
 • C6H6 + HNO3  H2SO4 dac C6H5NO2 + H2O
 • C6H5CH3 + HNO3  C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O
 • C6H6 + 3H2 t0, xt, Ni C6H12
 • C6H6 + 3Cl2 as C6Cl6
 • n-C6H5-CH=CH2 t0, p, xt (CH2 -CH-C6H5)n
 • 2C6H6 + 15O2 t0 12CO2 + 6H2O

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


BÀI VIẾT NỔI BẬT


Fe + S → FeS

Fe + S → FeS được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng chính xác phản ứng Fe ra FeS. Mời các bạn tham khảo.