Trong dao động điều hoà. Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ

Câu hỏi:

06/09/2022 410

B. Gia tốc biến hóa điều hoà ngược trộn đối với li độ

Bạn đang xem: Trong dao động điều hoà. Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ

Đáp án chủ yếu xác

C. Gia tốc biến hóa điều hoà sớm trộn π/2 đối với li độ

D. Gia tốc biến hóa điều hoà chậm trễ trộn π/2 đối với li độ

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x=5cos4πt+2π3cm. Tần số góc của xê dịch là:

Câu 2:

Đồ thị màn trình diễn quan hệ thân thiết li phỏng và thời hạn là một:

Câu 3:

Trong xê dịch điều tiết, đồ dùng thị màn trình diễn quan hệ thân thiết véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn là một

Xem thêm: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì A. động năng tăng, thế năng giảm (Miễn phí)

Câu 4:

Chọn phương án sai. Gia tốc vô xê dịch điều hòa

Câu 5:

Chọn tuyên bố đúng:

Câu 6:

Một vật xê dịch điều tiết với phương trình x=2cos2πt-7π6cm. Li phỏng của vật bên trên thời khắc t = 0,25 (s) là:

Câu 7:

Đối với xê dịch điều tiết, thời hạn vật tiến hành được một xê dịch toàn phần được gọi là:

Câu 8:

Khi nói tới xê dịch điều hoà của một vật, tuyên bố nào là tại đây đúng?

Câu 9:

Trong xê dịch điều hòa:

Câu 10:

Véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của một vật xê dịch điều tiết luôn

Câu 11:

Chọn tuyên bố sai trong những phương án sau:

Xem thêm: Be careful! The tree is going to fall. a. Look out b. Look up c. Look on d. Look after

Câu 12:

Một vật xê dịch điều hoà theo dõi phương trình x=Acosωt+φ (A > 0; ω > 0) Pha của xê dịch ở thời khắc t là

Câu 13:

Trong những phương trình sau phương trình nào là ko biểu thị cho tới xê dịch điều tiết ?

Câu 14:

Trong xê dịch điều tiết của một vật thì giao hội 2 đại lượng nào là sau đó là ko thay đổi theo dõi thời gian?

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là A. Các cá thể nhưng kết (Miễn phí)

Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là A. Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường B. Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường C. Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường D. Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản

Sự hình thành tập tính học tập là:

ID 502906. Sự hình thành tập tính học tập là: A. Sự tạo lập một chuổi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron bền vững. B. Sự tạo lập một chuổi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới