SO2 + H2S → S + H2O.

Phản ứng SO2 + H2S hoặc SO2 tạo nên S nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập luyện với tương quan về SO2 với tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: SO2 + H2S → S + H2O.

1. Phương trình chất hóa học của phản xạ H2S ứng dụng với SO2

SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O

2. Cách lập phương trình hóa học:

Bước 1: Xác tấp tểnh những nguyên vẹn tử với sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ bại xác lập hóa học lão hóa – khử:

S+4O2+H2S2S0+H2O

Chất khử: H2S; hóa học oxi hóa: SO2.

Bước 2: Biểu thao diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: S2S0+2e

- Quá trình khử: S+4+4eS0

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang đến hóa học khử và hóa học oxi hóa

2×1×S2S0+2eS+4+4eS0

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự thăng bằng số nguyên vẹn tử của những yếu tố ở nhì vế.

SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O

3. Điều khiếu nại nhằm H2S ứng dụng với SO2

- Phản ứng thân thiện hỗn hợp H2S và SO2 diễn rời khỏi ở sức nóng phỏng thông thường.

- Phản ứng thân thiện nhì khí H2S và SO2 ra mắt ở sức nóng phỏng cao.

Quảng cáo

4. Hiện tượng phản xạ

Xuất hiện tại hóa học rắn gold color là lưu hoàng (S, sulfur).

5. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về H2S

5.1. Tính hóa học vật lí

- Hiđro sunfua là hóa học khí, cực kỳ độc, ko màu sắc, mùi hương trứng thối, khá nặng nề rộng lớn ko khí(d=34291,17).

- Hiđro sunfua hóa lỏng ở -60oC, tan không nhiều nội địa, phỏng tan nội địa S = 0,38g/100g H2O (ở 20oC, 1atm)

5.2. Tính hóa học hóa học

a. Tính axit yếu

- Hiđro sunfua tan nội địa tạo nên trở nên hỗn hợp axit cực kỳ yếu ớt (yếu rộng lớn axit cacbonic), mang tên là axit sunfuhiđric (H2S).
- Axit sunfuhiđric ứng dụng với kiềm tạo ra 2 loại muối: muối bột dung hòa, như Na2S chứa chấp ion S2− và muối bột axit như NaHS chứa chấp ion HS. Phương trình chất hóa học minh họa:

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

b. Tính khử mạnh

- H2S là hóa học khử mạnh vì thế vô H2S lưu hoàng với số oxi hoá thấp nhất (-2).

- Khi nhập cuộc phản xạ chất hóa học, tùy nằm trong vô ĐK phản xạ nhưng mà rất có thể bị lão hóa trở nên S0; S+4; S+6;

- H2S ứng dụng với oxi có thể tạo nên S hoặc SO2 tùy lượng oxi và cơ hội tổ chức phản xạ.

2H2S + 3O2 dư to 2H2O + 2SO2

2H2S + O2 thiếu hụt to 2H2O + 2S

- Tại sức nóng phỏng cao, khí H2S cháy vô bầu không khí với ngọn lửa xanh rì nhạt nhẽo, H2S bị lão hóa trở nên SO2:
2H2S + 3O2 to 2H2O + 2SO2

5.3. Trạng thái bất ngờ. Điều chế

Quảng cáo

- Trong bất ngờ, H2S với vô một số trong những nước muối bột, khí núi lửa và bốc rời khỏi kể từ xác bị tiêu diệt của những người và động vật hoang dã …

- Trong công nghiệp ko tạo ra H2S.

- Trong chống thực nghiệm pha chế bằng phương pháp mang đến dd HCl ứng dụng với sắt(II) sunfua:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

6. Mở rộng lớn đặc điểm về lưu hoàng đioxit (khí sunfurơ)

6.1. Tính hóa học vật lí

- Là ko màu sắc, mùi hương hắc, nặng nề rộng lớn bầu không khí (d = 64292,2 )

- Tan nhiều nội địa (ở 20oC, tiện tích nước rất có thể hòa tan được 40 thể tích SO2).

- Hóa lỏng ở -100C.

- Là khí độc, thay đổi nên bầu không khí với khí này sẽ gây ra viêm đàng thở.

6.2. Tính hóa học hóa học

a. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit

- SO2 tan nội địa tạo nên trở nên axit yếu ớt và ko bền:

SO2 + H2O ⇆ H2SO3

- SO2 ứng dụng với dd bazơ tạo ra 2 loại muối: muối bột axit HSO3-, muối bột dung hòa SO32-.

SO2 + NaOH →NaHSO3(1)

SO2 + 2NaOH→ Na2SO3 + H2O (2)

Quảng cáo

+ Nếu nNaOHnSO2 1: chỉ xẩy ra phản xạ (1)

+ Nếu 1 < nNaOHnSO2 < 2: xẩy ra cả phản xạ (1) và (2)

+ Nếu nNaOHnSO2 2 : chỉ xẩy ra phản xạ (2)

b. Lưu huỳnh đioxit là hóa học khử và là hóa học oxi hóa

(*)SO2 là hóa học khử

Khi bắt gặp hóa học lão hóa mạnh như O2 , Cl2 , Br2 : khí SO2 đóng tầm quan trọng là hóa học khử:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

(*) SO2 là hóa học oxi hoákhi ứng dụng hóa học khử mạnh:

SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S

6.3. Ứng dụng và pha chế lưu hoàng đioxit

a. Ứng dụng

- Sản xuất axit sunfuric vô công nghiệp

- Tấy Trắng giấy má, bột giấy má.

- Chống nấm mốc mang đến thực phẩm, đồ ăn …

b. Điều chế

- Trong chống thí nghiệm:Đun giá buốt dd H2SO4 với muối bột Na2SO3, tiếp sau đó thu SO2 bằng phương pháp đẩy bầu không khí. Phương trình hóa học:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

- Trong công nghiệp

Đốt cháy S hoặc thắp cháy quặng pirit sắt:

4FeS2 + 11O2 to2Fe2O3 + 8SO2

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Hãy chỉ ra rằng tuyên bố sai về SO2.

A. SO2 thực hiện đỏ loét quỳ tím

B. SO2 làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2

C. SO2 là hóa học khí, gold color

D. SO2 làm mất đi màu sắc cánh hoa hồng

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

SO2 là khí ko màu sắc.

Câu 2:Khí sunfurơ là hóa học có:

A. Tính khử mạnh.

B. Tính lão hóa mạnh.

C. Vừa với tính lão hóa vừa vặn với tính khử.

D. Tính lão hóa yếu ớt.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Khí sunfurơ là SO2.

Trong SO2, lưu hoàng với số lão hóa +4 là số lão hóa trung gian lận nên SO2 vừa vặn với tính lão hóa và tính khử.

Câu 3: Hóa hóa học dùng làm phân biệt CO2 và SO2

A. nước brom

B. Bari hiđroxit

C. phenolphtalein

D. hỗn hợp nước vôi vô.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

SO2 làm mất đi thuốc nước brom còn CO2 thì ko

SO2 + Br2 + 2 H2O → 2 HBr + H2SO4

Câu 4: Cho những phản xạ sau:

a) 2SO2 + O2 xt,to 2SO3

b) SO2 + 2H2S to 3S + 2H2O

c) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

d) SO2 + NaOH → NaHSO3

Các phản xạ nhưng mà SO2 với tính khử là:

A. a, c, d

B. a, b, d

C. a, c

D. a, d

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

a/ 2SO2 + O2 xt,to 2SO3

c/ SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Trong nhì phản xạ a và c, số lão hóa của S vô SO2 tăng kể từ +4 lên +6 bởi vậy SO2 thể hiện tại tính khử.

Câu 5: Cho khí H2S lội qua quýt hỗn hợp CuSO4 thấy với kết tủa màu sắc xám thâm xuất hiện tại, bệnh tỏ:

A. Có phản xạ lão hóa - khử xẩy ra

B. Có kết tủa CuS tạo nên trở nên, ko tan vô axit mạnh

C. Axit sunfuhiđric mạnh rộng lớn axit sunfuric

D. axit sunfuric mạnh rộng lớn axit sunfuhiđric

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4

Câu 6:Dung dịch H2S nhằm nhiều ngày vô bầu không khí thông thường với hiện tượng lạ gì:

A. Chuyển trở nên gray clolor đỏ loét

Xem thêm: FeCl2 +AgNO3 → AgCl ↓+ Fe(NO3)2 | FeCl2 ra Fe(NO3)2 | AgNO3 ra AgCl | FeCl2 ra AgCl

B. Bị vẩn đục, màu sắc vàng

C. Vẫn vô trong cả ko màu sắc

D. Xuất hiện tại hóa học rắn black color.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

2H2S + O2 → 2S(↓ vàng)+ 2H2O

Câu 7:Hấp thụ trọn vẹn 1,12 lít khí SO2 (đktc) vô 150 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp thu được

A. hỗn ăn ý nhì muối bột NaHSO3, Na2SO3 và NaOH dư

B. Hỗn ăn ý 2 hóa học NaOH, Na2SO3

C. Hỗn ăn ý nhì hóa học SO2 dư, NaOH

D. Hỗn ăn ý nhì muối bột NaHSO3, Na2SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nSO2= 0,05 mol, n NaOH = 0,15 mol

nNaOHnSO2=0,150,05=3> 2 → chỉ tạo nên 1 muối bột là Na2SO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

0,05 0,15 → 0,05

→NaOH dư sau phản xạ

→Dung dịch chứa chấp 2 hóa học NaOH, Na2SO3

Câu 8:Cho V lít SO2 (đktc) ứng dụng không còn với hỗn hợp Br2 dư. Thêm tiếp vô hỗn hợp sau phản xạ BaCl­2 dư chiếm được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là:

A. 0,112 lít

B. 1,12 lít

C. 0,224 lít

D. 2,24 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBaSO4=0,01 molnSO2=0,01 mol

VSO2=0,224 (l)

Câu 9: Cho sơ loại phản xạ hóa học: H2S + O2 (dư) to X + H2O. Chất X rất có thể là

A. SO2

B. S

C. SO3

D. S hoặc SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Do O2 dư nên X là SO2, phương trình hóa học:

H2S + 3O2 (dư) to 2SO2 + 2H2O

Câu 10:SO2 luôn luôn thể hiện tại tính khử trong những phản xạ với

A. H2S, nước Br2, O2

B. hỗn hợp NaOH, O2, hỗn hợp KMnO4

C. hỗn hợp KOH, CaO, nước Br2

D. O2, nước Br2, hỗn hợp KMnO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

A loại H2S vì thế H2S là hóa học với tính khử nên những lúc phản xạ với H2S thì SO2 thể hiện tại tính lão hóa.

B loại NaOH vì thế phản xạ thân thiện SO2 và NaOH ko nên là phản xạ lão hóa khử

C loại KOH vì thế phản xạ thân thiện SO2 và KOH ko nên là phản xạ lão hóa khử

D đúng

Các phản xạ là:

2SO2 + O2 to,xt 2SO3

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

Câu 11:Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vô 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Muối chiếm được gồm:

A. Na2SO4

B. NaHSO3

C. Na2SO3

D. NaHSO3 và Na2SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nSO2=0,1 mol;nNaOH=0,15 molnOH=0,15 mol

Ta có:

1<nOHnSO2=1,5<2

Nên muối bột chiếm được gồm: NaHSO3 và Na2SO3

Câu 12: Đốt cháy trọn vẹn 8,96 lít H2S (đktc) vô oxi dư, rồi dẫn toàn bộ thành phầm vô 50 ml hỗn hợp NaOH 25% (D= 1,28). Nồng phỏng % muối bột vô hỗn hợp là

A. 47, 92%

B. 42, 96%

C. 42,69%

D. 24,97%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nH2S=0,4 mol; nNaOH = 50.1,28.25100 = 0,4 mol

2H2S + 3O2 → 2SO2+ 2H2O

nSO2=0,4 mol

Ta thấy: nOHnSO2=1 Tạo muối bột axit: NaOH + SO2 →NaHSO3

Theo PTHH: nNaHSO3=nSO2=0,4 mol

→ mdd sau= 50.1,28 + 0,4.64 + 0,4.18 = 96,8g

%mNaHSO3=42,98%

Câu 13:Thể tích hỗn hợp NaOH 2M ít nhất nhằm hít vào không còn 5,6 lít khí SO2 (đkc) là:

A. 250 ml

B. 500 ml

C. 125 ml

D. 175 ml

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Vì NaOH ít nhất nhớ dùng nên có thể xẩy ra phản xạ tạo nên NaHSO3 (tỉ lệ NaOH : SO2 =1:1)

NaOH + SO2 → NaHSO3

nNaOH=nSO2=0,25 mol

Vdd NaOH = 0,125 (lít) = 125 (ml)

Câu 14: Đốt cháy trọn vẹn 4,8 gam lưu hoàng rồi mang đến thành phầm cháy hít vào trọn vẹn vô 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa chiếm được là:

A. 10,85 gam

B. 16,725 gam

C. 21,7 gam

D. 32,55 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nS = 0,15 (mol)

nBa(OH)2=0,1 mol

S + O2 to SO2

Theo PTHH: nSO2=nS=0,15 mol

Ta với tỉ lệ: 1<nSO2nBa(OH)2<2

→ Thu được 2 muối: BaSO3 và Ba(HSO3)2

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

x → x → x (mol)

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

2y → nó → nó (mol)

Ta với hệ phương trình: nSO2=x+2y=0,15nBa(OH)2=x+y=0,1

Giải hệ phương trình nBaSO3=x=0,05 mol

Vậy mBaSO3=0,05.217=10,85g

Câu 15:Cho thành phầm khí chiếm được Khi thắp cháy 17,92 lít khí H2S (đktc) sục vô 200 ml hỗn hợp NaOH 25% (d = 1,28g/ml). Tính mật độ Phần Trăm muối bột vô hỗn hợp ?

A. 32,81%

B. 23,81%

C. 18,23%

D. 18,32%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

BTNT “S”: nSO2=nH2S=0,8 mol

m dd NaOH = 200.1,28 = 256 gam

→ mNaOH = 256.25% = 64 gam

→ nNaOH = 1,6 mol

nNaOHnSO2=2

→ Muối sinh rời khỏi là Na2SO3

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Theo PTHH:

nNa2SO3=nSO2=0,8 molmNa2SO3=100,8g

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ :

m dd sau pư = 256 + 0,8.64 = 307,2 gam

Xem thêm: Nhận định nào sau đây là sai ?

Vậy C%Na2SO3=100,8307,2.100%=32,81%

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4
 • H2S + H2SO4 đậm đặc → SO2↑+ 2H2O + S↓
 • 2H2S + 3O2 to 2SO2↑ + 2H2O
 • H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl
 • S + O2 to SO2
 • H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
 • S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2↑+ 2H2O
 • H2S + NaOH → NaHS + H2O
 • S + 2H2SO4 đặc to 3SO2↑+ 2H2O
 • 3H2S + 2HNO3 → 4H2O + 2NO↑ + 3S↓
 • S + H2 to H2S
 • SO2 + Na2O to Na2SO3
 • SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O
 • 2SO2 + 2NaH → H2S↑ + Na2SO4
 • SO2 + Br2 + 2H2O →H2SO4 + 2HBr
 • SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4
 • 2SO2 + O2 to,V2O5 2SO3
 • 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4
 • 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4
 • SO3 + H2O → H2SO4
 • H2S + 2FeCl3 → S↓ + 2FeCl2 + 2HCl
 • 3H2S + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2↓ + 3S↓ + 2H2O
 • H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4
 • SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hiểu rõ về phản ứng ch3cooh + naoh hiện tượng và ứng dụng trong cuộc sống

Chủ đề: ch3cooh + naoh hiện tượng Phản ứng hóa học giữa CH3COOH và NaOH tạo ra CH3COONa và H2O. Trong quá trình này, ta nhận thấy hiện tượng thay đổi màu mẩu quỳ từ đỏ sang xanh lá cây làm tăng tính thú vị của phản ứng. Đây là một hiện tượng phản ứng axit-baz kết hợp, làm cho phản ứng trở nên thú vị và đáng để khám phá.

Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là A. Các cá thể nhưng kết (Miễn phí)

Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là A. Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường B. Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường C. Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường D. Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản

Top 6 Bài soạn 'Văn bản tường trình' lớp 8 đáng đọc nhất - Mytour.vn

Trong chương trình Ngữ văn lớp 8, chúng ta sẽ bắt gặp một thể loại văn bản mới là 'Văn bản tường trình'. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách viết văn bản tường trình và so sánh cấu trúc của nó với những loại văn bản hành chính khác như báo cáo, đề nghị, và thông báo. Hãy khám phá các bài soạn về 'Văn bản tường trình' đáng chú ý mà Mytour.vn đã tổng hợp cho bạn. Đọc ngay nhé: Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 1, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 2, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 3, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 4, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 5, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 6