Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của...

Câu hỏi:

30/08/2022 56.6 K

A. những ion âm, electron tự tại trái chiều năng lượng điện ngôi trường. 

Bạn đang xem: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của...

B. những electron tự tại trái chiều năng lượng điện ngôi trường. 

Đáp án chủ yếu xác

C. những ion, electron nhập năng lượng điện ngôi trường. 

D. những electron, lỗ trống rỗng theo hướng năng lượng điện ngôi trường.

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Là dòng sản phẩm dịch đem được bố trí theo hướng của những electron tự tại trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

Chọn  B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi chão đồng với năng lượng điện trở 74 Ω ở nhiệt độ phỏng 50°CĐiện trở của sợi chão cơ ở 100°Clà từng nào biết α=0,004 K-1

Câu 2:

Điện trở của sắt kẽm kim loại tùy theo nhiệt độ phỏng như vậy nào:

Xem thêm: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

Câu 3:

Một sợi chão đồng với năng lượng điện trở 37 Ω ở nhiệt độ độ 50°CĐiện trở của sợi chão cơ ở t°C 43Ω. Biết α=0,004 K-1. Nhiệt độ t°C có mức giá trị

Câu 4:

Sự dựa vào của năng lượng điện trở suất nhập nhiệt độ phỏng với biểu thức:

Câu 5:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn sắt kẽm kim loại tuân bám theo toan luật Ôm tùy theo ĐK này sau đây:

Câu 6:

Suất nhiệt độ năng lượng điện động dựa vào vào

Câu 7:

Một đèn điện ở 27° C có năng lượng điện trở 45 Ω, ở 2123°C có năng lượng điện trở 360 Ω. Hệ số nhiệt độ năng lượng điện trở của chão tóc đèn điện là

Câu 8:

Một dây vônfram với năng lượng điện trở 136 Ω ở nhiệt độ phỏng 100°C, biết thông số nhiệt độ năng lượng điện trở α=4,5.10-3 K-1. Hỏi ở nhiệt độ phỏng 20°C điện trở của chão này là bao nhiêu?

Câu 9:

Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt độ năng lượng điện nhập nước đá đang được tan, đầu cơ nhập nước đang được sôi thì suất nhiệt độ năng lượng điện của cặp là 0,860 mV. Hệ số nhiệt độ năng lượng điện động của cặp này là:

Câu 10:

Đồng với năng lượng điện trở suất ở 20°C 1,69.10-8 Ωm và với thông số nhiệt độ năng lượng điện trở là 4,3.10-3 K-1. Điện trở suất của đồng khi nhiệt độ phỏng tăng lên tới mức 140° C gần nhất với độ quý hiếm này sau đây?

Câu 12:

Hai thanh sắt kẽm kim loại với năng lượng điện trở đều bằng nhau. Thanh A chiều lâu năm lA đường kính dA thanh B với chiều dài lB=2lA và đàng kính dB=2dA. Điện trở suất của bọn chúng contact với nhau

Câu 13:

Chọn đáp án ko đúng mực nhất:

Câu 14:

Khi nhì sắt kẽm kim loại xúc tiếp với nhau:

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Nêu quy tắc hình bình hành

Chủ đề Nêu quy tắc hình bình hành Rất nhiều người đã sử dụng quy tắc hình bình hành để giải quyết các bài toán liên quan đến vectơ. Quy tắc này cho phép chúng ta tính toán hiệu quả và chính xác tổng hai vectơ cạnh chung điểm đầu của một hình bình hành bằng vectơ đường chéo có cùng điểm đầu đó. Sự thanh thản và tiện lợi của quy tắc này đã giúp nâng cao hiệu suất công việc và hứa hẹn mang lại những kết quả tốt đẹp trong việc giải quyết các bài toán phức tạp.