Thu gọn các đa thức sau

Với giải Bài 26 trang 23 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2 được biên soạn câu nói. giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt môn Toán 7. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Toán 7 Bài 5: Đa thức

Bạn đang xem: Thu gọn các đa thức sau

Bài 26 trang 23 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2: Thu gọn gàng những nhiều thức sau:

a) 2x2yz + 4xy2z – 5x2yz + xy2z – xyz

b) x35xy+3x3+xyx2+12xyx2

Lời giải:

a) 2x2yz + 4xy2z – 5x2yz + xy2z – xyz

= (2x2yz – 5x2yz) + (4xy2z + xy2z) – xyz

= (2 – 5)x2yz + (4 + 1)xy2z – xyz

= –3x2yz + 5xy2z – xyz

Xem thêm: Dẫn Chứng Về Lòng Biết Ơn: 38+ Mẫu Tấm Gương Biết Ơn Tiêu Biểu

b) x35xy+3x3+xyx2+12xyx2

=(x3+3x3)+xy+12xy5xyx2+x2=4x372xy2x2

Xem tăng câu nói. giải sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 hoặc, cụ thể khác:

Bài 24 trang 22 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2: Lập biểu thức đại số chứa chấp những biến đổi x, hắn, z nhưng mà...

Bài 25 trang 23 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2: Tính độ quý hiếm những nhiều thức sau 5xy2 + 2xy – 3xy2 bên trên x = –2; hắn = –1...

Bài 27 trang 23 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2: Thu gọn gàng những nhiều thức sau x6 + x2y5 + xy+ x2y5 – xy6 ...

Xem thêm: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì A. động năng tăng, thế năng giảm (Miễn phí)

Bài 28 trang 23 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2: Tổng của nhì nhiều thức...

Bài 5.1 trang 23 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2: Thu gọn gàng rồi mò mẫm bậc của nhiều thức...

Bài 5.2 trang 23 sách bài xích tập dượt Toán lớp 7 Tập 2: Thu gọn gàng nhiều thức tao được: x3 – 5y2 + x + x3 – y2 – x tao được...