Giải lịch sử 7 kết nối tri thức | Soạn bài lịch sử 7 kết nối tri thức

Danh sách bài bác giải môn lịch sử vẻ vang 7 liên kết trí thức. Các bài học kinh nghiệm được bố trí theo như đúng trình tự động lịch trình sách giáo khoa. Trong từng bài bác đều được giải rõ ràng, cụ thể kể từ thắc mắc thảo luận cho tới thắc mắc rèn luyện, áp dụng. Hi vọng, duhocuc24h.edu.vn khiến cho bạn học tập chất lượng tốt rộng lớn môn lịch sử 7 liên kết tri thức

CHƯƠNG 1: TÂY ÂU TỪ THẾ KÌ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KÌ XVI

Giải bài bác 1 Quá trình tạo hình và cải tiến và phát triển chính sách phong con kiến ở Tây Âu
Giải bài bác 2 Các cuộc trị con kiến địa lí và sự tạo hình mối quan hệ phát triển tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa ở Tây Âu
Giải bài bác 3 Phong trào Văn hoá Phục hưng và cải tân tôn giáo

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 kết nối tri thức | Soạn bài lịch sử 7 kết nối tri thức

CHƯƠNG 2: TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI

Giải bài bác 4 Trung Quốc kể từ thế kỉ VII cho tới thân thuộc thế kỉ XIX
Giải bài bác 5 đè Độ kể từ thế kỉ IV cho tới thế kỉ XIX

CHƯƠNG 3: ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KÌ XVI

Giải bài bác 6 Các quốc gia phong con kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỉ X cho tới nửa đầu thế kỉ XVI
Giải bài bác 7 Vương quốc Lào
Giải bài bác 8 Vương quốc Cam-pu-chia

CHƯƠNG 4: ĐẤT NƯỚC DƯỚI THỜI CÁC VƯƠNG TRIỀU NGÔ-ĐINH-TIỀN LÊ (939-1009)

Giải bài bác 9 Đất nước buổi đầu song lập (939-967)
Giải bài bác 10 Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)

CHƯƠNG 5: ĐẠI VIỆT THỜI LÝ- TRẦN- HỒ (1009-1407)

Giải bài bác 11 Nhà Lý xây đắp và cải tiến và phát triển non sông (1009-1225)

Giải bài bác 12 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng Tống (1075-1077)

Giải bài bác 13 Đại Việt thời Trần (1226-1400)

Xem thêm: Văn bản thông tin là gì

Giải bài bác 14 Ba chuyến kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên

Giải bài bác 15 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407)

CHƯƠNG 6: KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1418-1527)

Giải bài bác 16 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Xem thêm:  Vùng phía Đông Hoa Kì gồm: | cungthi.online

Giải bài bác 17 Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

CHƯƠNG 7: VÙNG ĐẤT PHÍA NAM VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KÌ X ĐẾN ĐẦU THẾ KÌ XVI

Giải bài bác 18 Vương quốc Chăm-pa và vùng khu đất Nam Sở từ trên đầu thế kỉ X cho tới đầu thế kỉ XVI