GIẢM PHÂN

GIẢM PHÂN

I. Giảm phân

Bạn đang xem: GIẢM PHÂN

Giảm phân bao gồm gấp đôi phân bào tiếp tục và xẩy ra ở những phòng ban sinh đẻ tuy nhiên chỉ có một đợt ADN nhân song.

Untitled

Các kì

Giảm phân I

Giảm phân II

Kì đầu

Các NST kép bắt song cùng nhau theo gót từng cặp tương đồng, rất có thể xảy ra trao đổi đoạn NST dẫn đến hoán vị gen

NST kép bắt đầu đóng xoắn

Màng nhân và nhân con tiêu biến chuyển, Thoi vô sắc được hình thành

NST vẫn  trạng thái n NST képCác NST teo xoắn lại.

Kì giữa

NST kép đóng xoắn tối đa và xếp thành 2 hàng trên mặt mày phẳng phiu xích đạo.

Thoi vô sắc kể từ những vô cùng TB chỉ thi công vào một phía của từng NST kép bên trên tâm động.

Các NST kép triệu tập thành  1 hàng trên mặt mày phẳng phiu xích đạo của tế bào

Xem thêm: Tiếng Anh 10 Global Success | Giải bài tập Tiếng Anh 10 hay, chi tiết | Soạn Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức.

Thoi vô sắc kể từ 2 vô cùng TB thi công vào một phía của từng NST kép bên trên tâm động.

Kì sau

Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di gửi về 2 vô cùng của tế bào trên thoi  sắc

Các NST kép tách ra thành NST đơn, phân li về 2 cực của TB

Kì cuối

Màng nhân và nhân con xuất hiện, , thoi vô sắc tiêu biến

Kết quả: Tạo 2 TB con cái sở hữu cỗ NST là n NSTkép

Màng nhân và nhân con xuất hiện nay, TBC phân loại.

Kết quả: Tạo 4 tế bào sở hữu bộ NST n đơn

ở ĐV:

 Con đực: 4TB đơn bội à 4 tinh dịch.

 Con cái: 4TB đưn bội à 1TB trứng và 3 thể tấp tểnh hướng

ở TV: các TB con cái vẹn toàn phân một số đợt nhằm tạo hình phân tử phấn và túi noãn.

Xem thêm: Độ Tan Là Gì? Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Và Bảng Tính Tan Các Chất

II. Ý nghĩa của hạn chế phân

Giảm phân phối hợp với thụ tinh và nguyên phân là hình thức duy trì bộ NST đặc trưng và ổn định của loại qua chuyện những thế hệ

Sự phân li song lập và tổng hợp tự tại của các cặp NST trong hạn chế phân sẽ khởi tạo rời khỏi nhiều biến dị tổ hợp giúp giới loại vật đa dạng chủng loại, phong phú và đa dạng à là nguyên vật liệu của lựa chọn giống như và tiến thủ hoá à Sinh sản hữu tính sở hữu ưu thế rộng lớn sinh đẻ vô tính.