Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Polime này tại đây được pha chế vày phản xạ trùng ngưng?

Polime này tại đây được pha chế vày phản xạ trùng ngưng?

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(etilen terephtalat).

B. Polipropilen.

C. Polibutađien.

D. Poli metyl metacrylat).

Đáp án A

Giải: A. Poli (etilen terephtalat) được pha chế bằng phương pháp trùng ngưng etlien glicol và axit telephtalic:

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH \(\xrightarrow[]{xt,t^{o}}\) (-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)n + 2nH2O.

B. Polipropilen được pha chế bằng phương pháp trùng hợp propen : nCH2=CH-CH3 \(\xrightarrow[]{xt,t^{o}}\) [-CH2-CH(CH3)-]n.

C. Polibutađien được pha chế bằng phương pháp trùng hợp buta-1,3-đien:

nCH2=CH-CH=CH2 \(\xrightarrow[]{xt,t^{o}}\) (-CH2-CH=CH-CH2-)n

D. Poli (metyl metacrylat) được pha chế bằng phương pháp trùng hợp metyl metacrylat:

Xem thêm: Chí Phèo (Nam Cao) - Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 11.

nCH2=C(CH3)-COOCH3 \(\xrightarrow[]{xt,t^{o}}\) [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n.

⇒ lựa chọn A.


Xem thêm: Văn bản thông tin là gì

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bài tập trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

123doc Cộng đồng chia sẻ, upload, upload sách, upload tài liệu , download sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book , tài liệu trực tuyến hàng đầu Việt Nam, tài liệu về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính ngân hàng, công nghệ thông