Cho các phản ứng sau: (1) NaHCO3 + HCl; (2) NaHCO3 + HCOOH; (3) NaHCO3 + H2SO4;(4) Ba(HCO3)2 + HCl; (5) Ba(HCO3)2 + H2SO?

Cho những phản xạ sau: (1) NaHCO3 + HCl; (2) NaHCO3 + HCOOH; (3) NaHCO3 + H2SO4;(4) Ba(HCO3)2 + HCl; (5) Ba(HCO3)2 + H2SO?

Cho những phản xạ sau:
(1) NaHCO3 + HCl;             (2) NaHCO3 + HCOOH;            (3) NaHCO3 + H2SO4;
(4) Ba(HCO3)2 + HCl;         (5) Ba(HCO3)2 + H2SO4.
Số phản xạ với phương trình ion thu gọn gàng là: HCO-3 + H+ → H2O + CO2

Bạn đang xem: Cho các phản ứng sau: (1) NaHCO3 + HCl; (2) NaHCO3 + HCOOH; (3) NaHCO3 + H2SO4;(4) Ba(HCO3)2 + HCl; (5) Ba(HCO3)2 + H2SO?

Đáp án A

Các phản xạ với phương trình ion rút gọn gàng như bên trên là 1 trong những, 3, 4

2, ko trúng vì thế HCOOH là hóa học năng lượng điện li ko trọn vẹn, nên phương trình nên là:

Xem thêm: Không tìm được phương trình theo yêu cầu

\( HCO_3^- + HCOOH \to CO_2 + HCOO^- + H_2O \)

Xem thêm: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với $A\left( {1;1;1} \right),B\left( {2;3;0} \right)$. Biết rằng t?

5, sai vì thế còn dẫn đến kết tủa BaSO4

\( Ba^{2+} + HCO_3^- + H^+ +SO_4^{2-} \to BaSO_4 + CO_2 + H_2O \)

\( \Rightarrow \) Đáp án A

BÀI VIẾT NỔI BẬT