Na + 2HCl → NaCl + H2

Na + 2HCl → NaCl + H2 - Cân vị phương trình hoá học


Phản ứng hoá học:

    Na + 2HCl → NaCl + H2

Điều khiếu nại phản ứng

Bạn đang xem: Na + 2HCl → NaCl + H2

- Không cần thiết điều kiện

Cách triển khai phản ứng

- Cho natri ứng dụng với axit clohidric tạo ra muối bột

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Na tan dần dần nhập hỗn hợp HCl và sở hữu khí bay đi ra.

Bạn sở hữu biết

Na nhập cuộc phản xạ với những axit như HCl; H2SO4..

Hay lắm đó

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan trọn vẹn a gam Na nhập 100 ml hỗn hợp HCl 1M, thấy bay đi ra V lít khí (dktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lit       B. 11,2 lít       C. 5,6 lít       D. 2,24 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Xem thêm: Chí Phèo (Nam Cao) - Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 11.

Phương trình phản ứng: Na + 2HCl → NaCl + H2

nH2 = nHCl/2 = 0,một nửa = 0,05 mol ⇒ VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Ví dụ 2: Cho a g Na ứng dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít khí đktc và m g muối bột. Giá trị của m là:

A. 0,585 g       B. 5,85 g       C. 11,7 g       D. 1,17 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Phương trình phản ứng: Na + 2HCl → NaCl + H2

nNaCl = 2.nH2 = 2.0,1 = 0,2 mol ⇒ mNaCl = 58,5.0,2 = 11,7 g

Ví dụ 3: Dãy này tại đây chỉ bao gồm những sắt kẽm kim loại ứng dụng với hỗn hợp HCl:

A. Cu; Na, Ag       B. Na, K, Fe      C. Cu, K, Na      D. Na, Ag, Ca

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: Toán 11 | Giải bài tập Toán 11 (hay nhất) | Giải sgk Toán 11 (sách mới).

Đáp án B

Phương trình phản ứng: 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

2K + 2HCl → 2KCl + H2; Fe + 2HCl → FeCl2 + H2