Everything is .... you. I cannot make ... my mind yet (Miễn phí)

Câu hỏi:

18/06/2019 25,644

Bạn đang xem: Everything is .... you. I cannot make ... my mind yet (Miễn phí)

Everything is ________ you. I cannot make ________ my mind yet.

B. up to/ up

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án B

Giải thích:

tobe up đồ sộ somebody: tùy ai, vì thế ai quyết định

make up one’s mind: thể hiện quyết định

Dịch nghĩa. Mọi loại tùy vô chúng ta. Tôi ko thể ra quyết định giờ đây được.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After a momentary _________ of concentration, Simon managed đồ sộ regain his focus and completed the test.

A. lapse

B. fault

C. failure

D. error

Câu 2:

The _________ prices of property in big cities may deter people on low incomes from owning a house there.

A. forbidding

B. competitive

C. prohibitive

D. inflatable

Câu 3:

Two students are talking about the school curriculum.

- Ted: “Swimming should be made part of the school curriculum.”

- Kate: “________. It is an essential life skill.”

Xem thêm: Đa dạng cơ hội việc làm Vĩnh Phúc với mức lương hấp dẫn 2024

A. Oh, that’s a problem.

B. I can’t agree with you more.

C. Not at all

D. You can make it.

Câu 4:

Many parents tend đồ sộ make their children study hard in the belief that good education will enable them đồ sộ _________ in the future. 

A. turn up

B. get on

C. get out

D. turn away

Câu 5:

We arranged đồ sộ meet at the station, but she didn’t _______.

A. get through

B. turn up

C. walk out

D. wait on

Câu 6:

Our professor _______ said we should turn in the assignment on Friday.

A. specific

B. specifically

C. specifying

D. specifyingly

Xem thêm: Soạn văn 10 trang 105 Kết nối tri thức

BÀI VIẾT NỔI BẬT