Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu H2SO4 quánh nóng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Phương trình hoá học tập là phương trình màn biểu diễn những phản xạ hoá học tập. Trong một phương trình hoá học tập tiếp tục bao hàm những hóa học nhập cuộc phản xạ và hóa học được tạo ra trở nên Khi phản xạ kết thúc đẩy.

Căn cứ vô phương trình hoá học tập rất có thể nhận thấy được tỉ lệ thành phần về số vẹn toàn tử, phân tử của những hóa học, cặp hóa học nhập cuộc vào trong 1 phản xạ hoá học tập.

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đem sức nóng độ

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp H2SO4 quánh, tiếp sau đó đun giá nhẹ nhàng ống nghiệm 

4. Hiện tượng xẩy ra Khi mang lại Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 quánh hỗn hợp gửi trở nên greed color và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc vì thế sulfur đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Khi đun giá tạo ra CuO bảo đảm an toàn nên Cu không biến thành oxi hoá kế tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi kế tiếp đun giá cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu ứng dụng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thích hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 quánh :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập dượt áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun giá nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là

A. Dung dịch gửi quý phái gold color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

B. Dung dịch gửi quý phái gray clolor đỏ hỏn và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch gửi quý phái greed color và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi quý phái greed color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun giá nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là hỗn hợp gửi quý phái greed color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun giá là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp làm nên màu xanh xao lam.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp làm nên màu xanh xao và khí ko hương thơm thực hiện xanh xao giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa greed color.

D. Dung dịch gửi quý phái greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun giá là vì thế phản xạ tạo ra hỗn hợp làm nên màu xanh xao và khí ko color sốc bay đi ra.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

A. Dung dịch gửi quý phái gold color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

B. Dung dịch gửi quý phái gray clolor đỏ hỏn và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi quý phái greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

Dung dịch gửi quý phái greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 quánh nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK tiêu xài chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol 

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol 

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh xao, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa White và đem khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa White xanh xao sau gửi trở nên kết tủa đỏ hỏn nâu.

D. Tạo kết tủa xanh xao tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

 Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh xao, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu ứng dụng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta đem nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư vô hỗn hợp láo thích hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư đem Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo ra phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để nhận thấy phụ thân axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ vô phụ thân lọ bị tổn thất nhãn, tao uống thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh nguội và HNO3 quánh nguội.

B sai vì thế CuO ứng dụng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp greed color và không tồn tại khí bay ra

D chính vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 9. Thứ tự động một số trong những cặp lão hóa khử vô sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, vô sản phẩm năng lượng điện hóa, nhì hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) láo thích hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D 

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) láo thích hợp HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu vị hỗn hợp HCl quánh giá giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả chính là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko ứng dụng với HCl quánh, giá.

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ bại Ag => Đúng 

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng 

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và láo thích hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

Xem thêm: Benzene hexachloride (C6H6Cl6) - Structure, Molecular mass, Properties, Use of Benzene hexachloride

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 sức nóng phân

Ta có:

nCu(NO3)2 lúc đầu = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn hạn chế = lượng khí cất cánh cút => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô việt nam có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam vô 100 ml hỗn hợp láo thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại đi ra, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe đang được phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài bác đi ra mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn đem tính oxi hoá vừa vặn đem tính khử.

(2) CuO vừa vặn đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan dễ dàng và đơn giản vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan rất có thể dùng làm phân phát hiện tại nước láo nháo vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 rất có thể dùng để thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) chính, vì thế vô Cu2O thì Cu đem số lão hóa +1 trung gian ngoan thân thích 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) chính,

(5) sai, CuSO4 mang lại vô khí NH3 độ ẩm sẽ sở hữu được phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color, hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, Khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì đem hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 ứng dụng với hóa học X đem khí ko color, hóa nâu vô không gian là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X ứng dụng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua láo thích hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở sức nóng chừng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang lại CO qua quýt láo thích hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g láo thích hợp Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy đem 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học 

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận quyết định này sau đó là đúng? 

A. Kim loại đem tài năng nhường nhịn electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhỏ nhiều hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron lớp bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường nhỏ nhiều hơn vẹn toàn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường đem tài năng nhường nhịn electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu trăng tròn. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) hốc ngót sắt kẽm kim loại là 1 quy trình hoá học tập vô cơ sắt kẽm kim loại bị bào mòn vị những axit vô môi trường thiên nhiên không gian.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu hải dương thực hiện vị thép, người tao gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá và nhận định chính là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu hải dương thực hiện vị thép, người tao gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vị năng lượng điện vô cùng trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá và nhận định chính là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót chất hóa học.

Câu 23. Cho láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp láo thích hợp muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo thích hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhì muối hạt. Hãy cho thấy trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô láo thích hợp hóa học rắn A

A. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cùng tách Cu

B. Trước tiên tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Cu

C. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cùng tách Ag

D. Trước tiên tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Ag

................................

Xem thêm: Tiếng Anh 7 Unit 9 Skill 1 (trang 97, 98) - Global Success có đáp án | JES.EDU.VN

VnDoc đang được gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử. 

Để đem thành phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tài liệu

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Top 6 Bài soạn 'Văn bản tường trình' lớp 8 đáng đọc nhất - Mytour.vn

Trong chương trình Ngữ văn lớp 8, chúng ta sẽ bắt gặp một thể loại văn bản mới là 'Văn bản tường trình'. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách viết văn bản tường trình và so sánh cấu trúc của nó với những loại văn bản hành chính khác như báo cáo, đề nghị, và thông báo. Hãy khám phá các bài soạn về 'Văn bản tường trình' đáng chú ý mà Mytour.vn đã tổng hợp cho bạn. Đọc ngay nhé: Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 1, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 2, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 3, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 4, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 5, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 6

AgCl → Cl2 + Ag | AgCl ra Ag

AgCl → Cl2 + Ag | AgCl ra Ag - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.

Soạn giáo án ngữ văn 11 kết nối tri thức Bài 1 Đọc 1: Vợ nhặt GA ngữ văn 11 KNTT

Soạn chi tiết đầy đủ giáo án ngữ văn 11 Bài 1 Đọc 1: Vợ nhặt sách kết nối tri thức. Giáo án soạn chuẩn theo Công văn 5512 để các thầy cô tham khảo lên kế hoạch bài dạy tốt. Tài liệu có file tải về và chỉnh sửa được. Hi vọng, gmẫu iáo án này mang đến sự hữu ích và tham khảo cần thiết. Mời thầy cô tham khảo

Bài 18.5 trang 44 Sách bài tập Lý 10 Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng P =

Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng P = 200 N. Người ấy tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc a = 30°. Tính độ lớn của lực trong hai trường hợp . Bài 18.5 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10 – Bài 18: Cân Bằng Của Một Vật Có Trục Quay Cố Định. Momen Lưc