Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O. Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tươn

Câu chất vấn

Cho phản xạ hóa học: Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O. Tỉ lệ thân thiết số nguyên vẹn tử clo nhập vai trò hóa học lão hóa và số nguyên vẹn tử clo nhập vai trò hóa học khử nhập phương trình chất hóa học của phản xạ tiếp tục mang lại ứng là:

Bạn đang xem: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O. Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tươn

  • A 1 : 5.
  • B 5 : 1.
  • C 1 : 2.
  • D 2 : 1.

Phương pháp giải:

Cân vì thế phản xạ lão hóa - khử vì thế cách thức thăng vì thế electron.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times 5}\\{ \times 1}\end{array}\left| \begin{array}{l}\mathop {Cl}\limits^0  + 1{\rm{e}} \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \\\mathop {Cl}\limits^0  \to \mathop {Cl}\limits^{ + 5}  + 5{\rm{e}}\end{array} \right.\)

⟹ PTHH: 3 Cl2 + 6 KOH → 5 KCl + KClO3 + 3 H2O

Xem thêm: Đa dạng cơ hội việc làm Vĩnh Phúc với mức lương hấp dẫn 2024

Ta thấy với tổng số 6 nguyên vẹn tử Cl (ứng với 3 phân tử Cl2) nhập đó:

+ Số nguyên vẹn tử Cl nhập vai trò hóa học lão hóa (số oxh giảm) = số Cl-1 = 5

+ Số nguyên vẹn tử Cl nhập vai trò hóa học khử (số oxh tăng) = số Cl+5 = 1

Xem thêm: Top 12 Bài thơ hay về lòng biết ơn của học sinh với thầy cô

Vậy tỉ trọng thân thiết số nguyên vẹn tử clo nhập vai trò hóa học lão hóa và số nguyên vẹn tử clo nhập vai trò hóa học khử nhập phương trình chất hóa học là 5 : 1.

Đáp án B

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay