Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là.

Đáp án và điều giải

Xem thêm: CO + Fe3O4 → Fe + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Đáp án:C

Xem thêm: Một kiểu kinh doanh căn hộ “vô tiền khoáng hậu”

Lời giải:

Vậy đáp án thực sự C.

Bạn với muốn?

Xem thêm thắt những đề thi đua trắc nghiệm khác

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể các bạn quan hoài.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


AgCl → Cl2 + Ag | AgCl ra Ag

AgCl → Cl2 + Ag | AgCl ra Ag - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.