Cho các dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

Giải chi tiết:

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp CaCl2: ko phản ứng

Bạn đang xem: Cho các dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp Ca(NO3)2: ko phản ứng

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp NaOH:

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3

⟹ đem kết tủa BaCO3.

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp NaOH:

Ba2+ + CO32- → BaCO3

⟹ đem kết tủa BaCO3.

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp KHSO4:

HCO3- + H+ → CO2 ↑ + H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4

⟹ đem kết tủa BaSO4.

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp Na2SO4:

Xem thêm: Đa dạng cơ hội việc làm Vĩnh Phúc với mức lương hấp dẫn 2024

Ba2+ + SO42- → BaSO4

⟹ đem kết tủa BaSO4.

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp Ca(OH)2:

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3

⟹ đem kết tủa BaCO3, CaCO3.

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp H2SO4:

HCO3- + H+ → CO2 ↑ + H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4

⟹ đem kết tủa BaSO4.

- Dung dịch Ba(HCO3)2 + hỗn hợp HCl:

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức | Kiến thức trọng tâm Lịch sử lớp 11

HCO3- + H+ → CO2 ↑ + H2O

⟹ ko nhận được kết tủa.

Vậy đem 6 hỗn hợp ứng dụng với Ba(HCO3)2 sinh đi ra kết tủa: NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hằng đẳng thức đáng nhớ và hệ quả

7 Hằng đẳng thức đáng nhớ và Hệ quả, Hằng đẳng thức là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp toàn bộ kiến thức lý thuyết về 7 hằng đẳng thức, hệ quả, các dạng bài tập

AgCl → Cl2 + Ag | AgCl ra Ag

AgCl → Cl2 + Ag | AgCl ra Ag - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.

Nêu đặc điểm của giới Động vật và cho ví dụ.

Nêu đặc điểm của giới Động vật và cho ví dụ - Tổng hợp câu hỏi ôn tập Sinh học lớp 10 học kì 1, học kì 2 với các câu hỏi về định nghĩa, phân loại, so sánh giúp bạn nắm vững kiến thức môn Sinh học 10.