FeCl2 +AgNO3 → AgCl ↓+ Fe(NO3)2 | FeCl2 ra Fe(NO3)2 | AgNO3 ra AgCl | FeCl2 ra AgCl

Phản ứng FeCl2 + AgNO3 hoặc FeCl2 rời khỏi Fe(NO3)2 hoặc AgNO3 rời khỏi AgCl hoặc FeCl2 rời khỏi AgCl nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác luyện với tương quan về FeCl2 với điều giải, chào chúng ta đón xem:

FeCl2 +2AgNO3 → 2AgCl ↓+ Fe(NO3)2

Điều khiếu nại phản ứng

Bạn đang xem: FeCl2 +AgNO3 → AgCl ↓+ Fe(NO3)2 | FeCl2 ra Fe(NO3)2 | AgNO3 ra AgCl | FeCl2 ra AgCl

- Nhiệt phỏng chống.

Cách triển khai phản ứng

- Cho FeCl2 thuộc tính với hỗn hợp AgNO3

Hiện tượng nhận ra phản ứng

- Phản ứng xuất hiện tại kết tủa white color AgCl

Bạn với biết

Tương tự động FeCl2, những muối bột clorua khác ví như NaCl, KCl, BaCl2,... cũng phản xạ với muối bột bạc tạo ra kết tủa bạc nitrat

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian kết giục thí sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm

A. Fe(NO3)2, H2O      B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư      D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag ↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag ↓

Xem thêm: Toán 11 | Giải bài tập Toán 11 (hay nhất) | Giải sgk Toán 11 (sách mới).

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

Ví dụ 2: Hoà tan Fe vô dd AgNO3 dư, hỗn hợp nhận được chứa chấp hóa học nào là sau đây?

A. Fe(NO3)2       B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3       D. Fe(NO3)3 , AgNO3

Hướng dẫn giải

3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)3

Đáp án : B

Ví dụ 3: Trong những phản xạ với phi kim, Fe thông thường vào vai trò là hóa học gì?

A. Oxi hóa     B. Khử     C. xúc tác     D. hóa học tạo ra môi trường thiên nhiên.

Hướng dẫn giải

Xem thêm: Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là.

Phi kim thông thường thể hiện tại tính lão hóa trong số phản xạ.

Đáp án : B

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Phương trình nhiệt độ phân: FeCl2 → Cl2 ↑ + Fe
 • FeCl2 +H2SO4 → 2HCl + FeSO4
 • 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2
 • FeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + NO2 ↑ + Fe(NO3)3
 • 3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2O + NO ↑ + Fe(NO3)3 + 2FeCl3
 • 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3
 • FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2
 • FeCl2 + 2KOH → KCl + Fe(OH)2
 • FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2
 • FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2
 • FeCl2 + Mg → Fe + MgCl2
 • 3FeCl2 + 2Al → 2AlCl3 + 3Fe
 • FeCl2 + Ag2SO4 → 2AgCl ↓ + FeSO4
 • FeCl2 + Na2S → FeS ↓ + 2NaCl
 • FeCl2 + K2S → FeS ↓ + 2KCl
 • FeCl2 + H2S → FeS ↓ + 2HCl
 • FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 ↓ + 2NaCl
 • FeCl2 + K2CO3 → FeCO3 ↓ + 2KCl
 • FeCl2 + (NH4)2CO3 → FeCO3 ↓ + 2NH4Cl
 • FeCl2 + 2HCl + NaNO2 → H2O + NaCl + NO ↑ + FeCl3
 • 4FeCl2 + 4HCl + O2 → 2H2O + 4FeCl3
 • 2FeCl2 + 2HCl +H2O2 → H2O + 2FeCl3
 • 3FeCl2 + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • 2FeCl2 + 4HCl + 2KClO → Cl2 + 2H2O + 2KCl + 2FeCl3
 • 3FeCl2 + 4H2O → H2 ↑ + 6HCl +Fe3O4
 • 2FeCl2 + H2O + NaClO + 4NaOH → NaCl + 2Fe(OH)3
 • FeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2 → Fe(OH)2 ↓ + 2CH3NH3Cl
 • FeCl2 + 2H2O + 2NH3 → 2NH4Cl + Fe(OH)2
 • FeCl2 + 2H2O + 2Na → H2 ↑ + Na2SO4 + Fe(OH)2

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Fe + S → FeS

Fe + S → FeS được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng chính xác phản ứng Fe ra FeS. Mời các bạn tham khảo.

Top 6 Bài soạn 'Văn bản tường trình' lớp 8 đáng đọc nhất - Mytour.vn

Trong chương trình Ngữ văn lớp 8, chúng ta sẽ bắt gặp một thể loại văn bản mới là 'Văn bản tường trình'. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách viết văn bản tường trình và so sánh cấu trúc của nó với những loại văn bản hành chính khác như báo cáo, đề nghị, và thông báo. Hãy khám phá các bài soạn về 'Văn bản tường trình' đáng chú ý mà Mytour.vn đã tổng hợp cho bạn. Đọc ngay nhé: Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 1, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 2, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 3, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 4, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 5, Bài soạn 'Văn bản tường trình' số 6