Visa du học Úc

Visa du học

Dưới đây là hướng dẫn của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam về việc xin Visa du học Úc. Khi nộp hồ sơ, quý vị cần tuân thủ theo đúng những quy định đã nêu Theo luật di trú của Úc, các hồ sơ xin cấp Visa sẽ được xét và cấp dựa trên […]

Visa nhập cư gia đình

Hình thức nhập cư cho thành viên gia đình là hình thức cho phép công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc bảo lãnh cho cha mẹ, con cái hoặc người thân còn lại của gia đình họ được nhập cư vào Úc. Để đủ điều kiện nhập cư theo hình thức thành viên gia […]

Visa nhập cư hôn nhân

Chính phủ Úc ủng hộ việc đoàn tụ của các cặp vợ chồng có mối quan hệ chính đáng. Chương trình Nhập cư Hôn nhân cho phép công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc được bảo lãnh cho vợ hoặc chồng nhập cư vào Úc. Để đủ các điều kiện nhập cư hôn nhân, […]