Visa thương mại vào nước Úc

Đây là loại hình chiếu khán ngắn hạn dành cho những thương nhân muốn đi công tác ở Úc trong thời gian ngắn. Với loại chiếu khán ngắn hạn, bạn có thể ở trong nước Úc đến 3 tháng. Bạn không thể gia hạn loại chiếu khán này khi bạn đang ở Úc. Vì vậy, nếu vì mục đích công tác mà bạn muốn ở Úc dài hơn 3 tháng, bạn nên xin loại chiếu khán công tác dài hạn.

Thời gian xét duyệt: Những đơn xin thị thực có nộp đầy đủ thông tin cần thiết có thể được xét duyệt hoàn tất trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn. Những đơn xin thị thực không hoàn chỉnh hay nộp thiếu giấy tờ có thể bị chậm trễ hoặc có khả năng bị từ chối.

Những giấy tờ cần nộp: Các đơn xin thị thực có thể được quyết định trên cơ sở những thông tin đã được cung cấp và thông thường thì đương đơn không được phỏng vấn. Vì vậy, điều quan trọng là các đơn xin thị thực cần được nộp hoàn chỉnh đến mức tối đa và tất cả các tài liệu hỗ trợ cho đơn xin thị thực cần được nộp ngay lúc nộp đơn.

Dưới đây là danh sách những giấy tờ cần nộp để hỗ trợ cho một đơn xin thị thực đi công tác (ngắn hạn). Danh sách này chỉ qui định những giấy tờ tối thiểu, không có nghĩa là tất cả.

  1. Đơn xin thị thực công tác (ngắn hạn) (mẫu đơn 456).
  2. Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) gần nhất (ảnh chụp không quá 06 tháng).
  3. Mẫu 67 – Mẫu khai chi tiết về thân nhân.
  4. Sơ yếu lý lịch.
  5. Giấy chứng nhận Kết hôn (nếu Quí vị đã kết hôn).
  6. Bằng chứng gốc về công việc làm hiện tại của Quí vị và bản gốc quyết định do Giám đốc cơ quan chủ quản của Quí vị cấp trình bày mục đích của chuyến đi và ai sẽ chi trả mọi chi phí của chuyến đi.
  7. Nếu Quí vị tự kinh doanh, cần nộp bản sao có thị thực Giấy phép Kinh doanh của Quí vị.
  8. Thư mời của công ty hay xí nghiệp ở Úc mà Quí vị sẽ làm việc trong chuyến đi của mình. Thư này cần nêu rõ mục đớch chuyến đi của Quí vị và cung cấp các chi tiết rõ ràng và chính xác về những mối quan hệ công tác của Quí vị trong suốt thời gian Quí vị ở Úc.
  9. Đối với những người mang hộ chiếu Công Vụ và Ngoại Giao: Quí vị cần nộp Công Hàm Ngoại Giao (thường do Bộ Ngoại Giao cấp) cho phép sử dụng hộ chiếu Công Vụ/Ngoại Giao để đi công tác.

Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương – Atlantic

33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (04) 3636 5487 – Fax: (04) 3636 7735

Email: duhoc@atlantic.edu.vn;

Website: http://atlantic.edu.vn; http://kanguru.2atlantic.vn