Visa thăm thân và du lịch

Đây là loại Visa ngắn hạn dành cho những người muốn đi thăm người thân ở Úc trong thời gian ngắn. Với loại chiếu khán ngắn hạn, bạn có thể ở trong nước Úc đến 6 tháng và bạn không thể gia hạn loại chiếu khán này khi bạn đang ở Úc.

Thời gian xét duyệt: Đại sứ quán Úc cố gắng hoàn tất việc xét duyệt những đơn xin thị thực có đầy đủ giấy tờ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn.

Những giấy tờ cần nộp: Dưới đây đây là danh sách những giấy tờ cần nộp để hỗ trợ cho một đơn xin thị thực đi du lịch hoặc thăm thân nhân. Danh sách này chỉ quy định những giấy tờ tối thiểu, không có nghĩa là tất cả.

Nếu quý vị thăm thân nhân ở Úc, quý vị phải cung cấp các giấy tờ sau:

1. Đơn xin thị thực du lịch (mẫu đơn 48R).

2. Bằng chứng về mối quan hệ đối với thân nhân của Quí vị như bản sao có thị thực giấy khai sinh của người đó.

3. Bằng chứng chứng minh rằng thân nhân của Quí vị có Quốc tịch Úc hay thường trú nhân ở Úc (Bản sao có thị thực hộ chiếu Úc hay Giấy chứng nhân Quốc tịch Úc).

4. Thư mời của thân nhân của Quí vị xác nhận hình thức mà anh ta hay cô ta sẽ hỗ trợ cho Quí vị.

5. Nếu thân nhân của Quí vị hỗ trợ về tài chính cho Quí vị trong thời gian Quí vị ở Úc, Qúi vị cần cung cấp bằng chứng về tài chính của người đó như: Giấy chi tiết tiền gửi Ngân hàng mới nhất, bằng chứng về công việc làm và thu nhập của thân nhân của Quí vị như giấy thông báo thuế của cơ quan Thuế vụ ở Úc.

Nếu Quí vị đăng ký thị thực thăm người thân có bảo lãnh, quý vị phải cung cấp các giấy tờ sau:

1. Đơn xin thị thực thăm thân nhân có bảo lãnh điền đầy đủ (mẫu đơn 48S).

2. Đơn bảo lãnh điền đầy đủ (mẫu đơn 1149).

3. Hai tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) cuả mỗi đương đơn dưới 70 tuổi và bốn tấm ảnh cho mỗi đương đơn từ 70 tuổi trở lên. Ảnh chụp không quá 06 tháng.

4. Mẫu 67 – Mẫu khai chi tiết về thân nhân.

5. Bản sao rõ ràng từng trang sổ Hộ Khẩu của Gia Đình.

6. Giấy khai sinh.

7. Sơ yếu lý lịch.

8. Giấy chứng nhận kết hôn (nếu Quí vị đã kết hôn).

9. Bằng chứng về mối quan hệ đối với người bảo lãnh của Quí vị như bản sao có thị thực Giấy Khai Sinh của người bảo lãnh.

10. Bằng chứng chứng minh rằng người bảo lãnh của Quí vị có Quốc tịch Úc hoặc thường trú nhân ở Úc (bản sao có thị thực Hộ chiếu hay Giấy chứng nhận Quốc tịch Úc).

11. Bằng chứng có quyền sử dụng tài chính cho chuyến đi (như bằng chứng về thu nhập của Quí vị ở Việt nam, bằng chứng về quyền sở hữu đất hoặc nhà hay các tài sản đáng kể khác hoặc bằng chứng về việc có gửi tiền tiết kiệm).

12. Nếu người bảo lãnh của Quí vị hỗ trợ về tài chính trong thời gian Quí vị ở Úc, Quí vị cần cung cấp bằng chứng về tài chính của người đó như giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng mới nhất, bằng chứng về công việc làm và thu nhập của họ như Thông báo thuế của Cơ quan Thuế vụ ở Úc.

Mọi chi tiết liên hệ:
Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương – Atlantic

33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: (04) 36365487 – Fax: (04) 36367735
Email: duhoc@atlantic.edu.vn;
Website: http://atlantic.edu.vn; http://kanguru.2atlantic.vn