Visa nhập cư thương mại

Từ ngày 01 tháng 03 năm 2003, Sở Di Trú Úc đã có những thay đổi lớn đối với Chương trình Nhập cư Thương Mại. Hệ thống mới cho phép các thương nhân, cán bộ cao cấp và các nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh tại Úc, được nhận chiếu khán tạm thời trong vòng 4 năm. Sau khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh đạt tới một mức độ nhất định, thì họ có thể được xin cấp thường trú nhân.

Visa cấp cho chủ doanh nghiệp được chính quyền địa phương bảo lãnh là loại Visa phù hợp với các công dân Việt Nam. Người đăng ký xin visa cần chứng minh:

1. Được cơ quan có thẩm quyền của chính quyền địa phương bảo lãnh.

2. Hoạt động tương đối thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

3. Tối thiểu 2 trong 4 năm tài khóa liên tiếp trước khi đăng ký xin visa, doanh nghiệp của người đăng ký phải sinh lời từ lĩnh vực hay các lĩnh vực kinh doanh có doanh thu hàng năm tối thiểu là AUD 300,000.

4. Trực tiếp đảm nhiệm các chức vụ quản lý kinh doanh trong ít nhất là 4 năm liên tiếp trước khi làm thủ tục đăng ký xin visa và chứng tỏ được khả năng quản lý kinh doanh của mình.

5. Doanh nghiệp của người đăng ký (hoặc doanh nghiệp của người đăng ký cùng vợ/chồng) cùng tài sản khác có trị giá tối thiểu là AUD 250,000, đủ đảm bảo thiết lập doanh nghiệp tại Úc theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo có thể chuyển giao sang Úc trong vòng 2 năm theo thời hạn của visa đối với chủ doanh nghiệp được chính quyền địa phương bảo lãnh.

6. Người xin visa (hoặc người xin visa cùng với vợ hoặc chồng) có doanh nghiệp và/hoặc tài sản cá nhân ngoài những tài sản nêu ở mục 5 với giá trị đảm bảo cuộc sống tại Úc.

7. Dưới 55 tuổi tại thời điểm đăng ký xin visa hoặc dự định thành lập hoặc tham gia vào doanh nghiệp trong lĩnh vực mà chính quyền địa phương đứng ra bảo lãnh xác định là có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế địa phương.

8. Chưa tham gia vào các hoạt động chuyên môn, kĩ thuật hay thương mại của một doanh nghiệp mà chiếm tới trên 50% quĩ thời gian của người đăng ký.

9. Người xin visa hay vợ/chồng không tham gia vào doanh nghiệp hay các hoạt động đầu tư không được phép ở Úc.

10. Cam kết thực sự thành lập và tham gia vào một doanh nghiệp ở Úc và đảm bảo quyền sở hữu cũng như quản lý thực sự và liên tục đối với doanh nghiệp đó.

11. Chứng minh nhu cầu thực sự cư trú tạm thời ở Úc để thiết lập và điều hành hoạt động kinh doanh.

12. Ký vào bản tuyên bố đã hiểu nghĩa vụ của người nắm giữ visa cấp cho chủ doanh nghiệp được chính quyền địa phương bảo lãnh.

Mọi chi tiết liên hệ:
Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương – Atlantic

33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: (04) 3636 5487 – Fax: (04) 3636 7735
Email: duhoc@atlantic.edu.vn;
Website: http://atlantic.edu.vn; http://kanguru.2atlantic.vn