Visa nhập cư kỹ năng

Chính phủ Úc muốn thu hút những người có trình độ và tay nghề cao đến sống và định cư dài hạn tại Úc. Vì vây chính phủ Úc đã đưa ra Chương trình Nhập cư Kỹ năng, cho phép các sinh viên, chuyên viên có tay nghề cao được nhập cư vào Úc. Những người này phải có nghề phù hợp với những nghề đã được liệt kê tại Danh sách Nghề nghiệp quy định. Hồ sơ sẽ được xem xét và tính điểm (điểm đạt là 120) dựa trên các tiêu chí sau:

Tuổi (tối đa được 30 điểm).

 • Bạn phải trên 18 và dưới 45 tuổi khi đăng ký xin visa

Trình độ tiếng Anh.

 • Bạn phải có trình độ tiếng Anh đủ đáp ứng yêu cầu làm việc ở Úc. Đây là yêu cầu tiếng Anh nghề nghiệp
 • Bạn sẽ phải có trình độ tiếng Anh cao cấp trong những trường hợp tiếng Anh là một trong những kĩ năng nghề nghiệp

Yêu cầu về tiếng Anh sẽ thấp hơn nếu áp dụng với:

 • Ngành nghề thuộc lĩnh vực được bảo lãnh
 • Ngành nghề thuộc lĩnh vực được khuyến khích
 • Bạn nên kiểm tra trình độ tiếng Anh trước khi đăng ký xin visa

Bằng cấp (cộng 5 điểm cho bằng của Úc)

 • Bạn phải có bằng sau trung học (bằng đại học hoặc bằng về thương mại) đồng thời phăi là ngành nghề bạn được hội đồng xét kĩ năng xem xét và đánh giá là phù hợp với kĩ năng đăng ký để nhập cư.
 • Ngành nghề đăng ký (tối đa được 60 điểm)
 • Khi đăng ký xin visa, bạn phải đăng ký ngành nghề phù hợp với kĩ năng cũng như bằng cấp của bạn. Ngành nghề đăng ký phăi nằm trong danh sách kĩ năng (SOL – Skilled Occupations List)

Kinh nghiệm làm việc (tối đa được cộng 10 điểm)

 • Yêu cầu này tách riêng so với yêu cầu về ngành nghề phù hợp kĩ năng đăng ký để nhập cư.
 • Nếu kĩ năng nhập cư đạt 60 điểm, bạn sẽ phải chứng minh bạn đã làm việc trong lĩnh vực đăng ký trong tối thiểu 12 trong số 18 tháng ngay trước khi đăng ký xin visa
 • Nếu kĩ năng nhập cư đạt 40 – 50 điểm, bạn phải chứng minh bạn đã làm việc trong lĩnh vực đăng ký trong tối thiểu 2 trong số 3 năm ngay trước khi đăng ký xin visa
 • Trong một số trường hợp nhất định (ví dụ như ngành nghề đăng ký là quản lý), bạn sẽ phải chứng minh kinh nghiệm làm việc nhiều hơn mức nêu trên.
 • Nếu ngành nghề của bạn nằm trong danh sách ngành nghề được khuyến khích hoặc danh sách ngành nghề được bảo lãn

Trường hợp ngoại lệ:

 • Bạn sẽ không phải chứng minh về kinh nghiệm làm việc nếu bạn theo học một khóa học tối thiểu là 2 năm ở Úc trong vòng tối đa là 6 thấng trước khi đăng ký xin visa

* Chú ý:

 • Các trường hợp ngoại lệ này không áp dụng đối với các yêu cầu khác liên quan đến kinh nghiệm do hội đồng xét duyệt đòi hỏi.
 • Thời gian 06 tháng được tính kể từ khi khóa học kết thúc chứ không phải là kể từ khi nhận bằng
 • Nếu bạn chứng minh bằng kinh nghiệm làm việc ở Úc thì thời gian làm việc đã phải phù hợp với thời hạn visa du học của bạn

Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương – Atlantic

33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (04) 3636 5487 – Fax: (04) 3636 7735

Email: duhoc@atlantic.edu.vn;

Website: http://atlantic.edu.vn; http://kanguru.2atlantic.vn