TRƯỜNG CAO ĐẲNG OZFORD

TRƯỜNG CAO ĐẲNG OZFORD 1Tọa lạc tại thành phố Melbourne, Ozford là một trường Cao đẳng ngôn ngữ, chứng chỉ nghề, hệ cao đẳng nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên bước khởi đầu vững chắc nhất để học lên cao. Các chương trình của Ozford giúp cho sinh viên nâng cao kỷ năng học tập cá nhân, cũng như áp dụng những kỹ năng đó trong các khóa học tới, trong công việc và trong quá trình giao tiếp.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC PHÍ

Chương trình Chuyên ngành Thời gian Học phí (AUD) Nhập học
Tiếng Anh Tiếng Anh tổng quát 1 tuần 300 Quanh năm
Luyện IELTS 1 tuần 300
Tiếng Anh học thuật 1 tuần 300
Dự bị THPT 1 tuần 300
THPT 1 năm 14.500 Tháng 1, 4, 7, 10
Chứng chỉ III Quản lý doanh nghiệp 3 tháng 2.000 Tháng 2, 4, 7, 10
Khách sạn (Nấu ăn) 1 năm 8.200
Chứng chỉ IV Khách sạn (Nấu ăn) 1,5 năm 12.300
Mạng máy tính 6 tháng 4.000
Đa phương tiện 6 tháng 4.000
Kế toán 6 tháng 4.000
Quản lý doanh nghiệp 6 tháng 4.000
Marketing 6 tháng 4.000
Cao đẳng Quản lý khách sạn 2 năm 16.400
Dịch thuật 1 năm 11.000
Đa phương tiện 1 năm 8.000
Mạng máy tính 1 năm 8.000
Quản lý doanh nghiệp 1 năm 8.000
Kế toán 1 năm 8.000
Marketing 1 năm 8.000
Cao đẳng nâng cao Dịch thuật 2 năm 22.000
Quản lý doanh nghiệp 2 năm 16.000
Kế toán 2 năm 16.000

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

–         Kết thúc lớp 9
–         Học lực trên 6.0
–         Tài chính khá

Mọi chi tiết liên hệ:
Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương – Atlantic

ĐT: (04) 3636 5487 – Fax: (04) 3636 7735
Email: duhoc@atlantic.edu.vn;
Website: http://atlantic.edu.vn; http://kanguru.2atlantic.vn