Quy trình Hồ sơ

  • Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ tại Atlantic
  • Bước 2: Atlantic chuyển hồ sơ cho Navitas lấy thư mời trong vòng 2 ngày làm việc
  • Bước 3: Atlantic chuyển hồ sơ cho VCCI để quyết định mức hỗ trợ lãi vay
  • Bước 4: VCCI chuyển cam kết bảo lãnh thanh toán lãi suất trong vòng 3 ngày làm việc
  • Bước 5: Atlantic chuyển toàn bộ hồ sơ cho VIB Bank để thẩm định và ra quyết định cho vay trong vòng 5 ngày làm việc
  • Bước 6: Hoàn thiện thủ tục và nộp hồ sơ xin visa Đại Sứ Quán