Làm thế nào lên dự toán chi phí

Chi phí du họcCHI PHÍ TẠI VIỆT NAM

1.Phí visa: 5.840.000 VNĐ (chỉ thu tiền Việt Nam)
2.Phí khám sức khoẻ: 70 USD

CHI PHÍ TẠI ÚC

1.Khoá học tiếng Anh: Trung bình một học sinh Việt Nam đi du học Úc phải học thêm 20 tuần tiếng Anh
a. Một tuần tiếng: 300 AUD/ tuần
b. 0.5 IELTS = 10 tuần tiếng Anh
c. Khoá học tiếng Anh mà học sinh phải đóng: 6.000 AUD
2. Học phí một kỳ chuyên ngành: 7000 AUD
3. Phí bảo hiểm: 350 AUD
4. Phí đặt nhà ở: 250 AUD (Nếu có)

TỔNG CHI PHÍ BAN ĐẦU: 164,973,000 VND

Chú ý:

Tiền học phí phải đóng ban đầu cao hay thấp là tuỳ thuộc vào trình độ tiếng Anh của quý vị (Muốn nâng 0.5 Ielts thì phải học mất 10 tuần tiếng Anh tại Úc)

Số tiền phải đóng trước sang trường: Một khoá học tiếng Anh + một kỳ chuyên ngành

Mọi chi tiết liên hệ:
Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương – Atlantic

33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: (04) 3636 5487 – Fax: (04) 3636 7735
Email: duhoc@atlantic.edu.vn;
Website: http://atlantic.edu.vn; http://kanguru.2atlantic.vn