Hoạt động Tổng kết Atlantic 2012

Được thành lập từ năm 2003, dưới sự lãnh đạo tài tình của giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Lan, toàn thể cán bộ nhân viên công ty Atlantic đã cùng xây dựng và phát triển công ty trở thành công ty tư vấn du học chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.