Công tác xã hội

Công tác xã hộiNếu bạn là một trong những cá nhân hiếm hoi và đặc biệt quan tâm tới một nghề nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội, bạn có thể mong đợi những thách thức và phần thưởng hiếm có trong những nghề nghiệp khác.

Một số nhân viên xã hội giúp đỡ dân chúng và cộng đồng đối mặt với những thách thức không ngờ trong cuộc sống hàng ngày. Những nhân viên xã hội khác nhắm vào việc ngăn ngừa những khó khăn bằng cách tổ chức nghỉ ngơi, giải trí hoặc các dịch vụ xã hội, và xây dựng cơ sở hạ tầng để có nơi cho dân chúng hội họp hoặc tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Học tập để được thừa nhận chuyên môn

Nếu đây là một con đường sự nghiệp bạn muốn theo đuổi, một bằng Cử Nhân Công Tác Xã Hội là bước đầu tiên của bạn. Văn bằng này sẽ cho phép bạn tham gia vào Hiệp Hội Nhân Viên Xã Hội Úc (AASW), tổ chức đại diện cho nghề nghiệp công tác xã hội tại Úc. Những yêu cầu, nếu có, để trở thành một thành viên của ngành công tác xã hội tùy thuộc vào từng quốc gia, vì thế bạn hãy trao đổi với các cơ quan chức năng địa phương của mình để biết thêm chi tiết.

Việc lựa chọn giữa các khóa học của trường đại học có thể là điều khó khăn. Tất cả các khóa học sẽ đem lại cho bạn những kỹ năng và thực hành trong nhiều môi trường công tác xã hội, nhưng trong một số khóa học, bạn có thể tập trung vào một nhóm người bị thiệt thòi trong xã hội trong một lĩnh vực cụ thể.

Đào tạo theo nhu cầu nghề nghiệp

Nhiều chương trình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hướng nghiệp (VET) cũng có một tiêu điểm đặc biệt. Một chứng chỉ hoặc chương trình văn bằng diploma VET có thể cung cấp cho bạn những kỹ năng làm việc với giới trẻ, người khuyết tật hoặc cao niên, hoặc tập trung vào lĩnh vực phúc lợi, tư pháp hoặc thậm chí là giải trí.

Các tổ chức VET chuyên về đào tạo theo nhu cầu nghề nghiệp – đây quả là một điều hoàn hảo nếu bạn nhắm vào lĩnh vực công tác cộng đồng. Và trong khi các khóa học tại trường đại học trong lĩnh vực này không quá khó để ghi danh nhập học, nếu bạn bắt đầu từ chương trình VET, những tín chỉ bạn đã hoàn tất thường có thể được công nhận khi bạn chuyển lên chương trình đại học ở giai đoạn sau của một khóa học.

Nếu bạn đã tiến xa trên con đường sự nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội, các trường đại học Úc có các chương trình chuyên môn theo hình thức học tập trung, cho phép bạn phát triển những kỹ năng về chính sách, nghiên cứu và thực hành.

Nếu bạn muốn đổi nghề sang một lĩnh vực khác, hãy cân nhắc những văn bằng cử nhân dành cho những người đã tốt nghiệp tại một số trường đại học.

Mặc dù sở thích có thể khác nhau, nhưng bạn có thể an tâm rằng những bạn bè đồng khóa của mình cũng sẽ đam mê với khóa học của họ như chính bạn vậy.

Hãy sử dụng chức năng Tìm Kiếm trên khu mạng của chúng tôi để tìm ra danh sách các tổ chức giáo dục ở Úc có chương trình đào tạo những bằng cấp trong lĩnh vực này.

Thông tin chi tiết
Hiệp Hội Nhân Viên Xã Hội Úc: http://www.aasw.asn.au/